I BRICKpower (en del af GrowByHolm) er jeg katalysator for mennesker og organisationers forandringer, innovation og performance gennem LEGO®️Serious Play®️metoden og BRICKpower.

 

LEGO®️SERIOUS PLAY®️er et procesværktøj, som kan bruges i teams og organisationer i arbejdet med komplekse udfordringer, når der skal opnås fælles forståelse, løsninger og overblik.

LEGO®️SERIOUS PLAY®️ kan samtidig bruges i processer med individer, hvor de visuelle modeller kan hjælpe den enkelte med at udforske områder så som fremtidig karriere, mål, udfordringer og styrker. 

 

Klik på videoen for at blive inspireret. 

LEGO®️SERIOUS PLAY®️ egner sig bl.a.til:

 • Udvikling af dynamiske strategier og handleplaner
 • Definition af egne styrker / teamets styrker, og hvordan de kan bruges til at opnå konkrete mål
 • Udvikling af fælles værdier og mål
 • Definering af fælles udfordringer og konkrete handlinger for at overkomme udfordringerne
 • Løsning af meget komplekse strategiske, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af kerneidentitet, kerneopgaver og kerneprocesser
 • Optimering af processer
 • Udvikling af (ledelses)teams

Værdien af LEGO®️SERIOUS PLAY®️:

 • Alle deltager
 • Forbedret kommunikation (auditiv, visuel, kinæstetisk)
 • Øget aktiv lytning
 • Deltagerne får en fælles forståelse
 • Deltagerne åbner hurtigere op overfor hinanden

Reference

I forbindelse med samling af mit internationale management team for første gang, havde jeg behov for en facilitator, der på engelsk kunne styre os igennem dagen, samt bidrage til en spændende og anderledes dag. Jeg valgte, at trække på Charlotte, som jeg også bruger som coach/ledelsesrådgiver. Hun anvendte en proces inspireret af Lego Serious Play, som kan bruges til at skabe dialog igennem leg med LEGO. Kombineret med Charlottes utrolige faciliteringsevner og humoristiske tilgang, lykkes det at få involveret alle i dagens emner på tværs af sprog og kultur.
Thomas Page
Senior Director, Factory IT, Danish Crown