Øget trivsel og performance

Coaching er en effektiv og positiv måde at skabe forandringer på

I coaching arbejder vi fra nutiden og mod fremtiden. Fokus er på at etablere mål og sætte handling bag. De fleste oplever derfor coaching som en meget positiv og energigivende måde at arbejde på.

Som coach udfordrer jeg gennem spørgsmål din tænkning, skaber nye indsigter og derigennem nye handlemuligheder og resultater. Jeg faciliterer processen, og hjælper dig med at definere dine egne mål, værdier, handlinger og resultater – og ikke mindst at indfri dem.

I modsætning til generelle uddannelsesprogrammer går coaching ind og skaber forandring, præcis der, hvor der er brug for det. Læsning af en ledelsesbog ændrer sjældent dine uhensigtmæssige vaner… Det gør coaching.

 

Coachingforløb

Jeg tilbyder skræddersyede coachingforløb indenfor business / life / positiv psykologi coaching. Du kan vælge mellem forløb med fokus på bestemte udfordringer, eller selv sammensætte dit forløb.

DOWNLOAD BROCHURE

Autentisk lederskab

For dig der gerne vil blive bedre til at lede autentisk. Du lærer dine karakterstyrker at kende, du bliver skarp på dine værdier, du finder ind til de ting, der motiverer dig, og lærer hvordan du skaber mening og autencitet i dit lederskab. 

Hvad indeholder forløbet:

 • 12 sessioner af 11/2 t
 • Dine værdier som dit indre kompas
 • Hvad er dine styrker, og hvordan udløser styrker energi?
 • Hvad er din styrkeprofil og hvordan bruger du den?
 • Dine fokusstyrker som motivationsfaktor
 • Styrkemindmap
 • Flow og styrker
 • Styrkedagbog
 • Meningsfulde mål, muligheder og styrker
 • En karakterstyrketest med tilbagemelding

 

One step up – for dig der er ny i din lederrolle

For dig der er trådt ind i en ny lederrolle. Måske har du aldrig været leder før, eller måske er du rykket et niveau op.

Få konkrete værktøjer til at kunne sætte fokus på dine kerneopgaver i jobbet, lær dine styrker og udviklingsområder at kende, lær mere om hvordan du leder mennesker.

Hvad indeholder forløbet:

 • 15 sessioner af 11/2 t
 • Bliv skarp på hvad din nye lederrolle indeholder, og hvad der forventes af der
 • Få hjælp til at definere dine kerneopgaver i dit job, og finde ud af hvilke opgaver der i dag fylder i din hverdag, som ikke længere er din kerneopgave
 • Få selvindsigt i hvilken adfærd og hvilke tankemønstre der er understøttende for, at du kan udfylde din nye lederrolle, og hvordan du ændrer dem, der ikke er
 • Lær dine værdier at kende, og lær at bruge dem som et kompas til at skabe balance i dit lederskab
 • Lær dine styrker at kende, og brug dem til at hjælpe dig med at fastholde mening og motivation i dit lederskab
 • En OPTO persontypetest med tilbagemelding

 

Stresshåndtering – få balance i dit lederskab

Forløbet er for dig, der oplever stresssymptomer i din hverdag som leder – følelsen af at være i et hamsterhjul, hvor udefra kommende faktorer styrer dit liv, og hvor du føler dig presset.

Symptomerne kan fx være at du har svært ved at sove, du har svært ved at overskue dine opgaver, du føler dig irritabel og uden overskud. 

Hvad indeholder forløbet:

 • 12 sessioner af 11/2 t
 • Lær dine værdier at kende, og lær at bruge dem som et kompas til at skabe balance i dit lederskab
 • Lær at se nye perspektiver og handlemuligheder, der hvor du føler dig fastlåst
 • Få selvindsigt i hvilken adfærd og hvilke tankemønstre der er understøttende for, at du har balance i dit lederskab, og hvordan du ændrer dem, der ikke er
 • Lær strategier til at takle negative tankemønstre, når de opstår
 • En styrketest & en stresstest

 

 

Som leder kan du have glæde af en coach, hvis:

 • Du er ny leder/ i en ny lederrolle
 • Du ønsker at blive bedre til at kommunikere
 • Du ønsker at udvikle dit personlige lederskab
 • Du står overfor en stor udfordring som leder
 • Du vil gerne være bedre til at kunne håndtere stress
 • Du har brug for at blive bedre til at prioritere
 • Du ønsker at finde/genfinde motivationen i dit job / din lederrolle
 • Du har brug for at blive bedre til at håndtere / lede organisatoriske forandringer

 

Som executive kan du have glæde af en coach, hvis:

 • Du ønsker ekstern forretningsmæssig og strategisk sparring
 • Du ønsker at styrke dine kommunikative evner internt og eksternt
 • Du ønsker at udvikle dit personlige lederskab
 • Du står overfor en eller flere større strategiske udfordringer
 • Du står overfor en eller flere større organisatoriske forandringer

Med Charlotte Holm som coach omkring mine ledelsesmæssige udfordringer, har jeg fået et rigtigt godt med- og modspil. Via Charlottes erfaringer og viden, har det altid været muligt at hurtigt komme ”ind til benet” i de udfordringer og problemstillinger, der har været aktuelle.

Hvad enten det er strategiske, taktiske eller praktiske udfordringer, der har været på dagsordenen, har Charlotte bragt tingene i perspektiv, og dermed været med til at frembringe processer og resultater for vores organisation.

Jens Erik Jensen, Direktør, IT Infrastructure, Danish Crown

 

For dig er værdien ved et coachingforløb blandt andet, at du:

 • Øger din personlige gennemslagskraft
 • Øger din mentale styrke
 • Afdækker de værdier, der er drivkraften i processen
 • Afdækker hvad du har brug for at udvikle hos dig selv
 • Afdækker uhensigtsmæssige vaner og skabe nye effektive vaner
 • Skaber positive overbevisninger, der muliggør handling
 • Skaber klart definerede mål og handlinger
 • Skaber et frirum hvor du kan adressere usikkerhed eller vende vilde ideer og drømme i et fortroligt rum

 

For organisationen er værdien ved at tilbyde et coaching forløb blandt andet:

 • Øget bundlinje
 • Personlig og faglig maksimering af den enkeltes potentiale
 • Øget motivation og trivsel hos lederen
 • En langsigtet investering i bedre performance
 • Målrettet udvikling og forandring der, hvor der er behov
 • Effektiv måde at tilføre ekstra ressourcer til organisationen

 

Hvor foregår coachingsessionerne

 • På mit kontor i Silkeborg / walk and talk i naturen
 • In house coaching i jeres virksomhed

+ 15 år og 2000 timers erfaring med coaching/ledelsesrådgivning fra mellemleder til direktørniveau