UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ AUTENCITET, TRIVSEL OG EMPOWERMENT

 

Jeg leverer både små korte inspirationsmøder, workshops, interne virksomhedsforløb og skræddersyede forløb på såvel dansk, engelsk og tysk.

Ofte kombinerer jeg forløbene med 1:1 coaching, for at sikre at de nye vaner/ den ændrede adfærd bliver forankret i organisationen.

 

SKRÆDDERSYEDE KURSER MED AFSÆT I JERES KONKRETE BEHOV

 

Når jeg leverer kurser / workshops, lægger jeg stor vægt på, at deltagerne får brugbare værktøjer med hjem. Alle kurser / workshops indeholder derfor mange praktiske øvelser, ofte med afsæt i faciliteringsværktøjer så som LEGO Serious Play, Hex(tm), styrkekort, grafisk facilitering, typologier og coaching.

 

Charlotte did for Ohly in Hamburg 2 workshops as an element into Ohly leadership academy with the purpose of strengthen our leader’s capabilities to have performance and development conversations. Charlotte brought with her authentic style and great knowledge on the subject an engaging and interactive workshop for our leaders, centered on the topic of leading change processes through others using learning, development and feedback as key elements towards success.

Lene Kruse, Global HR Director, Ohly GmbH

 

INTERNE VIRKSOMHEDSFORLØB

Udover skræddersyede forløb har jeg følgende faste udviklingsforløb for ledere. Alle leveres som interne virksomhedsforløb. 

 

Forandringsprocesser – det handler om mennesker

Kurset er for dig som leder, der enten er i gang med – eller skal i gang med en forandringsproces.

På kurset lærer du bl.a. om den menneskelige hjerne, om hvordan vi som mennesker agerer i forandringer, hvordan du spotter og håndterer modstand mod forandring, og hvordan du kan bruge coaching som et powerfuldt værktøj til at skabe fremdrift og motivation. 

Kursets indhold:

 • Den menneskelige hjerne og hvorfor forandringer er svære at gennemføre?
 • Hvordan reagerer vi på forandringer?
 • Hvad skal du være opmærksom på i en forandringsproces?
 • Hvordan lykkes du med en forandringsproces?
 • Coaching som værktøj til indsigt og til at skabe fremdrift og motivation

Varighed: 2 dage

  

Stress/trivsel som leder – få balance i dit lederskab

Kurset er for dig som leder, der gerne vil have konkrete værktøjer både til at spotte stress hos dig selv og hos dine medarbejdere, samt få konkrete værktøjer til at mindske stress og til at bringe stressramte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen på en god og ordentlig måde.

På kurset arbejder vi med afsæt i bogen ” Stop Stress – en håndbog for ledere”.

Kursets indhold:

 • Grundlæggende forståelse for hvad stress gør ved os fysisk og mentalt
 • Forstå stresstrappen og hvilke værktøjer du kan bruge, til at nedtrappe stress hos dig selv / dine medarbejdere 
 • Hvordan får du en sygemeldt medarbejder tilbage på arbejde?
 • Hvad sker der, når du som leder får stress? 
 • Hvordan spotter du dine egne symptomer og handler på dem? 
 • De understøttende og ikke understøttende tankemønstre
 • Positiv psykologi og stress
 • Mindfulness og stress

Varighed: 3 dage

 

Det autentiske lederskab

Kurset er for dig som leder, der gerne vil styrke din selvindsigt i, hvordan du er tro mod dig selv i dit lederskab. Herunder forstå hvordan du leder dig selv og andre med afsæt i dine værdier og dine styrker, og dermed skaber motivation og meningsfuldhed hos dig selv og andre. 

Kursets indhold:

 • Dine værdier som dit indre kompas
 • Hvad er dine styrker, og hvordan udløser styrker energi?
 • Hvad er din styrkeprofil og hvordan bruger du den?
 • Dine fokusstyrker som motivationsfaktor
 • Styrkemindmap
 • Flow og styrker
 • Styrkedagbog
 • Meningsfulde mål, muligheder og styrker

Varighed: 3 dage

 

Coaching & positiv psykologi

Kurset er for dig som leder, der gerne vil blive bedre til at motivere og udvikle dine medarbejdere og mellemledere.

Kurset er en kombination af undervisning og en høj grad af praktiske øvelser / træning. 

Kursets indhold:

 • Indsigt i coachingmodeller og praktisk træning i brugen heraf
 • Øget mental styrke og balance
 • Værdier som dit indre kompas og motivationsfaktor for at nå dine mål
 • Feedback og feedbackloops som et værktøj til at udvikle dig selv og dine medarbejdere
 • Spørgeteknikker til at skabe øget indsigt
 • Værktøjer til at arbejde med tankemønstre og begrænsende overbevisninger
 • Forståelse for hvad der forhindrer menneskelige og organisatoriske forandringer, og værktøjer til at sikre fremdrift i forandringerne
 • Indsigt i positiv psykologi og hvordan du kan bruge teorierne fra positiv psykologi til at motivere dig selv og dine medarbejdere 

Varighed: 4 dage

 

+ 15 år og 500 timers undervisningserfaring på dansk/engelsk og tysk