Hvor foregår coachingsessions ?

For virksomheder: I stiller faciliteter til rådighed.

For private: Hjemme hos mig i Svejbæk eller en walk’n’talk. Jeg laver også gerne online sessions.

Hvor foregår facilitering / undervisning?

I forbindelse med facilitering / undervisning stiller I som virksomhed faciliteter tilrådighed.

Forretningsbetingelser GrowByHolm

For B2B

Ordrer fra B2B betragtes som bindende, medmindre andet er aftalt. GrowByHolm forpligtiger sig til at levere den aftalte ydelse på aftalt tidspunkt til den aftalte pris.

Faktureringsvilkår kan være forskellige fra kunde til kunde, men som udgangspunkt 8 dage kontant. Priser ved tilbud, vil være angivet ekskl. moms medmindre andet er angivet.

Eventuel afbrydelse eller annullering af en allerede indgået aftale, vil udløse krav om betaling af modtagende ordre(r). Ved misligholdelse gælder alm. dansk rets gældende betingelser, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler.

For private

Betaling sker kontant eller på MobilePay før første session. Ved køb af klippekort afregnes den fulde pris før første session. Afbud skal ske senest 48 timer før på mail eller telefon.

For både private kunder og B2B gælder almindelige regler omkring force majeure. GrowByHolm kan ej holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide i disse situationer.