Styrket kommunikation, samarbejde & performance

Når et team er velfungerende, er resultatet styrket kommunikation, bedre samarbejde og øget performance.

Et High Performance Team opstår når teammedlemmerne tør tage risici, fejle, være åbne og sårbare overfor hinanden, har tillid til hinanden, har klare roller, ansvar og mål, oplever deres arbejde som meningsfyldt, og kan se at de gør en forskel.

 

Når en leder eller en organisation efterspørger min hjælp til at lave teamudvikling, handler det ofte om:

  • At de forandringer, teamet ønsker at skabe, ikke bliver eksekveret og forankret
  • At teamet oplever konflikter og uklarhed pga kommunikationen internt i teamet
  • At det er et nystartet team, der har behov for at få et solidt fundament at arbejde med
  • At teamet oplever, at opgaver falder mellem to stole, eller at flere prøver at løse den samme opgave, fordi de har uklare forventninger til hinandens roller og opgaver
  • At det er svært at nå de opstillede mål for teamet,  fordi teamet ikke er enige om, hvad definitionen af målene er, og ikke mindst hvordan de kommer derhen

Ovenstående er kun et lille udpluk, der kan være mange andre grunde til at fokusere på at udvikle dit team. Resultaterne af teams, der er velfungerende kan nemlig både ses på trivsel og performance – og ikke mindst på bundlinien.

 

I Centeo Finance Group har vi haft glæden af, at bruge Charlotte i ledelsesteamet til procesfacilitering. Det skabte en helt anden dynamik og åbenhed i processen, som på alle måder skabte hurtigere og mere konkrete resultater.

 

Søren Bay, Founder / Marketing Director

 

Formålet med teamudvikling er, at I får konkrete værktøjer til at skabe et stærkt og velfungerende team, med øget performance, kommunikation og samarbejde som målbart resultat.

 

Når jeg arbejder med teamudvikling, tager jeg afsæt i jeres konkrete udfordring.  

Jeg hjælper jer med at få øget indsigt i hinandens og teamets styrker/udfordringer, verdensbilleder, foretrukne adfærd, jeres motivation og foretrukne kommunikationsstil.

Vi kigger på, hvad der fungerer, og hvad der skal arbejdes med, for at I bliver endnu stærkere som team, og I får sparring og konkrete værktøjer til at flytte teamet.

 

A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.

 

Simon Sinek