Her kan du læse mere om de værktøjer, jeg bruger.

LEGO®️SERIOUS PLAY®️ER ET PROCESVÆRKTØJ, SOM KAN BRUGES I ARBEJDET MED KOMPLEKSE UDFORDRINGER, NÅR DER SKAL OPNÅS FÆLLES FORSTÅELSE, LØSNINGER OG OVERBLIK.

LEGO®️SERIOUS PLAY®️ er udviklet på initiativ fra LEGO-gruppen, og er målrettet strategisk udviklingssamarbejde med virksomheder og organisationer. Værktøjet bygger på forskning inden for leg, læring, kreativitet og det universelle LEGO-sprog, og hvordan det kan bidrage til en måde at håndtere udfordringer på.

Når værktøjet bruges, aktiveres flere forskellige sanser gennem seriøs leg: tale, lytte, se, gøre og føle, idet der rent praktisk bygges med legoklodser. “Leg” med legoklodserne sætter gang i forestillingsevnen hos deltagerne, og der skabes synlighed og overblik i 3D. Gruppearbejdet og samarbejdet om at opbygge noget skaber dynamik, og der tales et fælles sprog i relationen til legoklodsen, som er “alle mands-eje”.

 

LEGO®️SERIOUS PLAY®️ egner sig bl.a.til:

 • Udvikling af dynamiske strategier og handleplaner
 • Definition af egne styrker / teamets styrker, og hvordan de kan bruges til at opnå konkrete mål
 • Udvikling af fælles værdier og mål
 • Definering af fælles udfordringer og konkrete handlinger for at overkomme udfordringerne
 • Løsning af meget komplekse strategiske, ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af kerneidentitet, kerneopgaver og kerneprocesser
 • Optimering af processer
 • Udvikling af (ledelses)teams

 

Værdien af LEGO®️SERIOUS PLAY®️:

 • Alle deltager
 • Forbedret kommunikation (auditiv, visuel, kinæstetisk)
 • Øget aktiv lytning
 • Deltagerne får en fælles forståelse
 • Deltagerne åbner hurtigere op overfor hinanden

 

HEX™ ER ET BREDT ANVENDELIGT VÆRKTØJ, DER BESTÅR AF 200 KORT, SOM KOMBINERER BILLEDER, ORD OG SYMBOLER FOR AT SIKRE KREATIVT SAMARBEJDE OG FÆLLES HANDLEKRAFT.

Ved hjælp af metaforer, fortællinger og symboler medvirker HEX™ til at sikre indsigter relateret til områder forbundet med det at have det godt og gøre det godt.

HEX™ består af 200 kort med sammenlagt 105 billeder, 78 ord og 17 symboler og er udviklet af Gnist & Mads Bab. Kortenes sekskantede form opfordrer deltagerne til at undersøge forbindelser mellem ens egne kort og de andre deltageres. På den måde er værktøjet med til at sikre lærende fællesskaber.

Billedkortene hjælper deltagerne med at danne metaforer. Billederne er omhyggeligt udvalgt og er meget forskellige i deres udtryk og æstetik.

Ordkortene hjælper deltagerne med at sætte ord på komplekse tanker. De er tydeligt positive, negative eller neutrale. Symbolkortene repræsenterer noget midt imellem ord og billeder. Det er genkendelige ikoner, der hjælper deltagerne til at dele ideer på en nem og let forståelig måde.

Brugen af HEX™ bør aldrig være et mål i sig selv. HEX™ er et værktøj, der gør deltagerne i stand til at opnå et højere niveau af forståelse i relation til emnet, de udforsker. Ved at kombinere de håndgribelige kort med Hands on Thinking™ metoden (metoden beskrives i den guide, der følger med HEX™) , kan du forvente, at værktøjet hjælper dig som facilitator i dit arbejde med at sikre lærende fællesskaber.

 

STYRKEKORT ER ET VÆRKTØJ TIL AT SKABE SAMTALER OM F.EKS. DE TING, DER GIVER MENNESKER MENING, BRINGER TEAMS I FLOW OG GØR FÆLLESSKABER ROBUSTE.

 

Mange af os er ubevidste om, hvad der giver os energi og drivkraft til at nå vores mål, og hvad der giver os mod til at overvinde udfordringer, eller hvad der giver os robustheden til at håndtere modgang.

Karakterstyrkerne, som de er kortlagt i de 24 styrker fra VIA Institute on Character, er i høj grad det, der kan vise os vores blinde vinkel og give os den personlige indsigt, der gør, at vi mere bevidst og langt lettere kan finde ind til vores kerne – det der skaber glæde og engagement.

Styrkekortene er udformet af Gnist. Deres udgangspunktet for udformningen af styrkekortene, er forståelsen af, at styrker sjældent står alene, styrker er dynamiske, de er kontekstafhængige og oftest udfolder de sig i samvær mellem mennesker. Alle styrkekort har derfor billeder, der viser et glimt af en situation, hvor den pågældende styrke er i spil og ofte optræder mere end en person. Styrker forstås bedst i relation til andre. Det handler ikke om at bruge sine styrker mere, men om at bruge dem bedre .

På den anden side af kortet, er der en kort tekst som beskriver styrken. Teksten er ment som en inspiration til at forstå, hvad den enkelte styrke indeholder, teksten handler bl.a. om motivation og trivsel i samvær med andre.

 

LIGHTNING DECISION JAM ER EN STEP-BY-STEP PROCES DER HJÆLPER TEAMS MED AT IDENTIFICERE NÆSTE BEDSTE SKRIDT I FORHOLD TIL ET KONKRET FOKUSOMRÅDE

Lightning Decision Jam er en komprimeret udgave af Google Design Sprints og er udviklet af AJ&Smart.

Ideen med processen er at eliminere de mange diskussioner, som teams typisk kaster sig ud i, når de skal finde løsninger på en konkret problemstilling. Udfordringen med diskussioner er, at de både kan være tidskrævende, ikke altid fører til noget konkret, og at taletiden kan være meget ulige fordelt – hvorfor det ikke er alles tanker og ideer, der bliver hørt.

I Lightning Decision Jam arbejder vi i steps, hvor vi definerer udfordringer, muligheder og handlinger i forhold til et konkret fokusområde. Processen tager ca 1 time og outputtet er helt konkrete handlinger, som teamet kan gå ud og sætte i gang med det samme.